Usługi SIS Poland

Likwidacja szkód

Stłuczka, wypadek, kradzież – nie szkodzi

Przeprowadziliśmy tysiące procesów likwidacji szkód. Dysponujemy sprawdzonym i doświadczonym zespołem likwidatorów, dla których procedury wymagane w tego typu zdarzeniach są codziennością.

Dlatego gwarantujemy, że likwidacja szkód z SIS Poland to dla Twojej firmy bezproblemowy proces, któremu nie musisz poświęcać cennego czasu. Skontaktuj się z nami zawsze, gdy potrzebujesz:

 • Prowadzenia procesu likwidacji szkód  m.in. komunikacyjnych oraz powstałych podczas przewozu rzeczy, w szczególności w wyniku kradzieży, przemrożenia, przegrzania, wtargnięcia nielegalnych imigrantów, jak również majątkowych,
 • Doradztwa w formułowaniu roszczeń do ubezpieczycieli określających rozmiar i zakres szkód,
 • Weryfikację zasadności roszczeń ze strony poszkodowanych oraz możliwość wyłączenia odpowiedzialności za szkody,
 • Transfer ryzyka wypłaty odszkodowania na ubezpieczycieli lub podwykonawców realizujących usługi spedycyjne lub przewozowe,
 • Zarządzania raportami i analizami szkodowymi,
 • Opracowania procedur likwidacji szkód oraz kompleksowych rozwiązań zmierzających do poprawy wskaźników szkodowości.
Usługi

Doradztwo prawne

Masz prawo do...

Branża TSL to  skomplikowany system prawny regulujący najdrobniejsze kwestie. To min. szczegółowe wymagania, setki aktów prawnych, umowy, regulaminy, procedury i instrukcje, częste kontrole, ryzyko utraty uprawnień przewozowych, to również zmiany związane z wejściem Pakietu Mobilności. 

W SIS Poland jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi formalno-prawnymi wymaganiami stawianymi przed branżą TSL. Nasz dedykowany zespół Specjalistów i Radców Prawnych jest do Twojej dyspozycji w zakresie bieżącej obsługi prawnej, jak i doradztwa. Pamiętaj z SIS Poland „masz prawo do..”.

Przygotujemy:

 • Umowy w zakresie świadczenia usług transportowych i spedycyjnych zabezpieczających interesy naszych Klientów,
 • Warunki wykonywania zleceń transportowych i spedycyjnych,
 • Politykę Flotową, dzięki której nasz Klient wyegzekwuje właściwe zachowanie swoich pracowników na drodze,
 • Wymaganą podczas kontroli dokumentację związaną ze świadczeniem usług transportowych i spedycyjnych,
 • Sprawozdania do GUS.

Doradzimy:

 • Jak prawidłowo wypełniać listy przewozowe,
 • Jak opisać naruszenia kierowców by zachować dobrą reputację,
 • Jak właściwie prowadzić sprawy księgowe oraz podatkowe dotyczące transportu i spedycji.

Będziemy reprezentować Klienta:

 • Podczas kontroli PIP, ITD, ZUS,
 • Przed Starostwem, GITD oraz przed Sądami w sprawach pracowniczych, gospodarczych i innych,
 • W postępowaniu przedsądowym w sprawach przeciwko innym przedsiębiorstwom oraz firmom ubezpieczeniowym,
 • W kwestiach spornych z pracownikami.

SIS Poland wystąpi w imieniu Klienta o zwrot maut (myto) z Niemiec.

Usługi

Uzyskiwanie zezwoleń, licencji, zaświadczeń

W gąszczu przepisów

Setki ustaw, tysiące rozporządzeń, certyfikaty, licencje, zezwolenia, zaświadczenia – prowadząc biznes doskonale wiesz jak biurokratyczna rzeczywistość wpływa na codzienność Twojej firmy. Obsługując tysiące firm z różnych branż – od produkcyjnych, przez transport specjalistyczny – wiemy jak bezpiecznie przeprowadzić Cię przez gąszcz przepisów. Jeżeli więc liczy się dla Ciebie spokój i gwarancja działania zgodnie z przepisami – wybierz SIS Poland.

Realizujemy kompleksowe usługi związane z pozyskaniem lub odnawianiem wymaganych w działalności transportowej i spedycyjnej zezwoleń, licencji, zaświadczeń oraz innych dokumentów. Uzyskamy (odnowimy) m.in.:

 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika,
 • Licencję wspólnotową,
 • Licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 • Dodatkowe wypisy,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika związane z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku,
 • KRK dla Klienta i kierowców,
 • Kartę przedsiębiorstwa, kartę kierowcy, kartę EKUZ.

Zajmiemy się również zgłoszeniem wszelkich zmian danych zawartych we wnioskach o wydanie zezwoleń lub licencji (wymiana lub przerejestrowanie taboru, zmiana osoby zarządzającej transportem itp.).

Usługi

Rozliczenie czasu pracy kierowców oraz krajowych i zagranicznych podróży służbowych

Czas to pieniądz

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców są o wiele bardziej restrykcyjne niż w przypadku pracowników innych branż. Sama definicja czasu pracy kierowcy może w wielu wypadkach stanowić problem we właściwym jej interpretowaniu, a przez to może wpływać na końcowe rozliczenia. 

Zła interpretacja przepisów to wymierne koszty i w tym przypadku dosłowności nabiera twierdzenie, że czas to pieniądz. Dlatego chcąc uniknąć kosztownego błędu wybierz SIS Poland. Nasi doświadczeni Specjaliści kompleksowo i zgodnie z wszelkimi formalnymi i prawnymi wymaganiami rozliczą czas pracy Twoich kierowców.

Nasz dedykowany Zespół doświadczonych Specjalistów przygotuje dla Twojej firmy:

 • Rozliczenie i ewidencję czasu pracy kierowców,
 • Analizę czasu pracy kierowców,
 • Raporty naruszeń kierowców wraz z ich analizą,
 • Druki upomnień, pouczeń dyscyplinujących dla kierowców,
 • Wnioski o czas wolny, wnioski urlopowe,
 • Rozliczenie ryczałtów np. kwartalne,
 • Rozliczenie krajowych i zagranicznych podróży służbowych, 
 • Rozliczenie płacy minimalnej kierowców delegowanych do Niemiec, Francji, Austrii, Włoch, Holandii, Belgii, Danii, Norwegii oraz Finlandii,
 • Wszelkie raporty i niezbędną dokumentację wymaganą podczas kontroli ITD, PIP.

Oferujemy również: 

 • Pobieranie danych z kart kierowców i cyfrowych tachografów,
 • Informowanie o terminach odczytywania kart i cyfrowych tachografów,
 • Usługi Przedstawiciela  m.in. we Francji, Włoszech, Finlandii,
 • Usługi zgłaszania delegowanych pracowników w systemach elektronicznych m.in. Niemiec (MiLoG), Francji (SIPSI), Austrii, Włoch (ClicLavoro), Holandii (MELDLOKET), Belgii (LIMOSA), Finlandii oraz Danii.
Usługi

Doradztwo i usługi w zakresie kadr i płac w transporcie krajowym i międzynarodowym

Najlepsza kadra

Siłą każdej firmy są ludzie. Dobry i zadowolony pracownik to wartość. Wiemy jak o nich zadbać. Doświadczenie podpowiada nam, że przygotowanie profesjonalnej dokumentacji, która jasno i czytelnie określa zakres obowiązków i wymagań stawianych pracownikowi to jeden z fundamentów budowania najlepszej kadry pracowniczej. Wspieramy również firmy w bieżącym prowadzeniu kadr i płac zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym. 

SIS Poland przygotuje dla Ciebie pełną dokumentację:

 • Regulamin Pracy,
 • Regulamin Wynagradzania,
 • Regulamin ZFŚS,
 • Regulamin Premiowania pracowników (m.in. kierowców, spedytorów, dyspozytorów),
 • Regulamin Podróży Służbowych pracowników (kierowców, spedytorów, dyrektorów itd.),
 • Umowy o pracę, 
 • Umowy zlecenia,
 • Zakresy obowiązków pracowników (min. kierowców, spedytorów, dyspozytorów, księgowych, pracowników administracji, kierowników, dyrektorów),
 • Procedury, instrukcje i oświadczenia dla pracowników,
 • Listy płac, deklaracje ZUS, wnioski o wydanie A1,
 • Inną dokumentację dotyczącą zatrudnienia.
Usługi

Windykacja należności m.in. z tytułu usług transportowych i spedycyjnych - egzekwowanie należności z tytułu umowy przewozu

Pieniądze to nie wszystko, ale...

Przepisy prawne związane z obszarem usług transportowych są dość skomplikowane, szczególnie w obrębie zagadnień związanych z windykacją należności. Standardowe terminy płatności w transporcie są długie (nierzadko 60 dni), a okres przedawnienia według art. 32 Konwencji CMR zaś wyjątkowo krótki – 12 miesięcy. W przewozach krajowych zgodnie z art. 77 ustawy prawa przewozowego roszczenie z tytułu umowy przewozu rzeczy przedawnia się po upływie roku od dnia dostarczenia przesyłki, natomiast roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki.

Nieuczciwi kontrahenci, zatory płatnicze, brak bieżącej płynności finansowej – prowadząc biznes doskonale wiesz jak problemy z terminową zapłatą za wykonane usługi wpływają na codzienność Twojej firmy. Obsługując należności wielu firm transportowych wiemy jak skutecznie i na czas odzyskać Twoje pieniądze. Wiemy jak właściwie dobierać partnerów biznesowych. Jeżeli więc liczy się dla Ciebie spokój i gwarancja uzyskania zapłaty – wybierz SIS Poland.

SIS Poland to bezpieczeństwo Twoich pieniędzy.

Usługi

Outsourcing procesów reklamacji i likwidacji szkód

Reklamacja, szkoda - to nie problem

Jako doświadczeni specjaliści, którzy przeprowadzili tysiące procesów reklamacyjnych i  likwidacji szkód, wiemy, że są to procesy nie tylko czasochłonne, ale również wymagające gruntownej wiedzy z zakresu wielu dziedzin prawa oraz procedur ubezpieczeniowych. Możemy powiedzieć jedno: szkoda lub reklamacja z SIS Poland to nie problem. To nie Twój problem. 

W Twoim imieniu zajmujemy się kompleksowym działaniem, które obejmuje:

 • Realizację procesu likwidacji szkody w imieniu Ubezpieczonego w relacji z Ubezpieczycielem, Spedytorem, Przewoźnikiem, Klientem, innym Tow. Ubezpieczeniowym,
 • Informowanie poszkodowanego o aktualnym stanie zaawansowania likwidacji szkody oraz nadzór nad poprawnością i terminowością prowadzonego przez ubezpieczyciela postępowania,
 • Kompleksową komunikację związaną z prowadzonymi procesami (korespondencja z Tow. Ubezp. Spedytorami, Przewoźnikami, Klientami, etc.),
 • System raportowania dot. prowadzonych procesów reklamacyjnych i likwidacyjnych,
 • Bieżące informowanie Klienta o obowiązujących procedurach likwidacji szkód oraz przysługujących roszczeniach.
Usługi

Ubezpieczenie dla transportu i spedycji

SIS Poland - jesteś bezpieczny

W definicję transportu wpisane jest ryzyko. To miliony kilometrów, a praktycznie na każdym może zdarzyć się coś, co stanowi zagrożenie dla Twojej firmy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, ale możemy Cię od tego ubezpieczyć. Posiadając zaplecze i doświadczenie naszego partnera biznesowego – FIDES Ubezpieczenia – jesteśmy w stanie przedstawić konkretne rozwiązania ubezpieczeniowe, które uwzględniają wszelkie ryzyka, a jednocześnie oparte są na minimalizacji składek ubezpieczeniowych. 

Specjalizujemy się w:

 • Ubezpieczenie dla przewoźnika: OCP; OCPiS,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika,
 • OC Spedytora,
 • Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW, / ubezpieczenie flotowe, pomocy drogowej Assistance,
 • Ubezpieczenie majątkowe,
 • Ubezpieczenie kabotażowe,
 • Ubezpieczenie dla Twoich kierowców, które  m.in. pokrywa spoczywający na przewoźniku obowiązek zwrotu pracownikowi kosztów leczenia podczas podróży zagranicznej oraz koszt transportu zwłok w przypadku zgonu,
 • Ubezpieczenie OC Działalności,
 • Ubezpieczenie CARGO.

SIS Poland to Twoje bezpieczeństwo.

Usługi